Kontakt

AWM Slovakia s. r. o.
Rampová 4
040 01 Košice

Zápis: OR OS Košice I., odd. Sro, vl.: 12243/V

GPS:

48.736152464° N
21.266936642° E

Fakturačné údaje:

AWM Slovakia s. r. o.
Rampová 4
040 01 Košice

IČ DPH: SK 2020047601
IČO: 36204391
DIČ: 2020047601

Tatra Banka Slovensko: 2944007452/1100
IBAN: SK48 1100 0000 0029 4400 7452
SWIFT: TATRSKBX

ČSOB Košice: 113429743/7500
IBAN: SK36 7500 0000 0001 1342 9743
SWIFT: CEKOSKBX

Prevádzka:

Rampová 6
040 01Košice
tel./fax: 055/ 674 94 04
mobil: 0918 388 986
e-mail: kartony@awm.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok 7 : 00 – 14 : 00
Utorok 7 : 00 – 14 : 00
Streda 7 : 00 – 14 : 00
Štvrtok 7 : 00 – 14 : 00
Piatok 7 : 00 – 14 : 00
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ